1597 Μόλυνση σε κατοικημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης

235
1597_130400

1597_130400

Προηγούμενο άρθρο1577 Δημοτικό γήπεδο στην περιοχή Ευαγγελίστριας
Επόμενο άρθρο1598 Πρόωρη και μειωμένη σύνταξη γήρατος