17-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ

291

Προηγούμενο άρθρο17-5-2011 – 16337 “Περισσεύουν” αδιάθετα κονδύλια στο δήμο Ρόδου, για να χρηματοδοτεί “διαλέξεις”, για τις οποίες μειονότητες, (μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου), προσκαλώντας και προξένους;
Επόμενο άρθρο18-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ