20-12-2010 – 8025 Μεθοδεύεται ο πλήρης διαχωρισμός κράτους- εκκλησίας;

218
8025erotisi

8025erotisi

Προηγούμενο άρθρο20-12-2010 8024 Οι λαθρομετανάστες θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα, σλλά εμείς δεν τους αφήνουμε!
Επόμενο άρθρο20-12-2010 – 8027 Πλουσιώτατα και άμεσα εκμεταλλεύσιμα τα αλβανικά πετρελαϊκά κοιτάσματα, κοντά στα σύνορά μας!