20-5-2011 – 16642 Επιδόματα που χορηγεί ο δήμος Θεσσαλονίκης.

369
16642erotisi

16642erotisi

Προηγούμενο άρθρο18-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ
Επόμενο άρθρο20-5-2011 – 16644 Στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, βρέθηκαν “απορρίματα”, με ραδιενεργές ενδείξεις;