21-02-2009

379

Αξιοσημείωτη ήταν η κοινοβουλευτική παρουσία του Βουλευτή
Κυριάκου Βελόπουλου την εβδομάδα που μας πέρασε. Σε συζήτηση στη Βουλή αναφορικά με την προσχώρηση της
Αλβανίας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο εξέφρασε την έντονη
διαφωνία του στην ακολουθούμενη κυβερνητική εξωτερική πολιτική
και αποστόμωσε άπαντες αναφερόμενος σε ετήσια έκθεση της αρμόδιας
ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ουδεμία πρόοδο σημείωσε
η Αλβανία σε πλείστους όσους νευραλγικούς τομείς και άρα, κατά τεκμήριο,
δεν πληροί τις προϋποθέσεις προσχώρησης.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσε
επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας, αιτούμενος τη μείωση
των αμοιβών των διοικητών δημοσίων οργανισμών, με άλλα λόγια των
εγχώριων “golden boys”.

Προηγούμενο άρθρο31-01-2009
Επόμενο άρθρο5-3-2009