21-2-2011 – 11727 Τι ακριβώς προσέφερε η αγγλική νομική εταιρεία τελικώς, που της αναθέσαμε να υπογράψει τη δανειακή σύμβαση;

213
11727erotisi

11727erotisi

Προηγούμενο άρθρο21-2-2011 – 11724 Με ποιο ακριβώς σκεπτικό, ο κ Πρωθυπουργός εξήγγειλε στη Θράκη μας, ότι οι εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών, θα γίνονται στην τουρκική γλώσσα;
Επόμενο άρθρο22-2-2011 – 11834 Στατιστικά στοιχεία στους βραφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης, ημεδαπών και αλλοδαπών παιδιών.