21-3-2011 – 13449 Γιατί η Δ.Ε.Θ. χρειάζεται επιλογή αναδόχου για σύναψη συμβολαίου αστικής ευθύνης καλύψεως των μελών του Δ.Σ. από απαιτήσεις τρίτων, με αμοιβή 20.000ευρώ;

280
13449erotisi

13449erotisi

Προηγούμενο άρθρο21-3-2011 – 13447 Πόσοι είναι τελικώς οι τόκοι και χρεολύσια, που θα επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός, από τα 110 δισεκατομμύρια που δανείσθηκε;
Επόμενο άρθρο21-3-2011 – 13450 Το Ευρωπαϊκό ΔΙκαστήριο