23-3-2011 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ

348

Προηγούμενο άρθρο23-3-2011 – 13743 Γιατί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και στον τομέα δηλώσεων για εμπορεύματα από τρίτες χώρες, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, της δήθεν “μακεδονικής” γλώσσης;
Επόμενο άρθρο23-3-2011 ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ