24-3-2011 – 13796 Εξώδικο απέστειλλαν οι πολίτες των Χανίων, στον Γενικό Αστυνομικό Επιθεωρητή Κρήτης, για την απροσκόπτη διεξαγωγή της παρελάσεως της 25ης Μαρτίου στην πόλη!

231
13796erotisi

13796erotisi

Προηγούμενο άρθρο23-3-2011 ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ
Επόμενο άρθρο24-3-2011 – 13798 Όλο και περισσότερες κατηγορίες πολιτών, αδυνατούν να καταβάλλουν τα έξοδα θερμάνσεως για το πετρέλαιο, αφού τα νοικοκυριά περιορίστηκαν στα απολύτως “απαραίτητα”!