31-1-2011 – 10097 Η Αγγλική Κυβέρνηση, προχώρησε στην καταστροφή των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, που είχαν παραδοθεί στους πολίτες!

278
10097erotisi

10097erotisi

Προηγούμενο άρθρο31-1-2011 – 10096 Θα εμποδίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο, την εισαγωγή προπαγανδιστικού υλικού από τα Σκόπια;
Επόμενο άρθρο31-1-2011 – 10099 Υπάρχει ελπίδα, για την ολοκλήρωση και λειτουργία του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης;