Κόντρα & Ρήξη – Τέρμα στην καλλιέργεια φόβου. Η πραγματική εικόνα της Τουρκίας με τα προβλήματα.

139