Θέμα: “Ενδεχόμενη μείωση τουρισμού”

273
Βουλή

Ερώτηση με θέμα: Ενδεχόμενη μείωση τουρισμού