Θέμα: “Απώλεια περιουσιών από μη δήλωση στο Κτηματολόγιο”

174
Βουλή

Ερώτηση με θέμα: Απώλεια περιουσιών από μη δήλωση στο Κτηματολόγιο