Θέμα: “Απώλεια περιουσιών από μη δήλωση στο Κτηματολόγιο”

201
Βουλή

Ερώτηση με θέμα: Απώλεια περιουσιών από μη δήλωση στο Κτηματολόγιο