Θέμα: “Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ορισμένων ακινήτων”

109
Βουλή

Θέμα: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ορισμένων ακινήτων