Θέμα: “Ζημιές σε καλλιέργειες αμυγδαλιάς στην Π.Ε. Σερρών”

152
Βουλή

Ερώτηση με θέμα: Ζημιές σε καλλιέργειες αμυγδαλιάς στην Π.Ε. Σερρών